Search More

Locations

Sakura Shabu Shabu Restaurant & Bar

16871 Beach Blvd. Huntington Beach, CA 92647 | Huntington Beach | 714-841-8885

Details

Loading...